Tag: สูตรหวยแกรนด์ดราก้อน

คลื่นแห่งศรัทธา! ยอดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จ.กระบี่ 4 วัน 698,108 คน

สืบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28กรกฎาคม 2567รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เป็นครั้งแรก โดยเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้อัญเชิญพระธาตุจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และน่าสนใจมากว่า ตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วัน ในโซเชียลมีเดียปรากฏภาพให้เห็นพุทธศาสนิกชนเข้าไปร่วมกราบสักการะหนาแน่น…